Video Resources

Làm thế nào để học được phương pháp Ponseti trong đoạn phim hoạt hình ngắn  này

Learn how the Ponseti Method works in this short animated film

 

 

Phim hoạt hình về bàn chân​ khoèo và phương pháp Ponseti: hướng dẫn mọi thứ bạn cần biết về bàn chân khoèo và cách điều trị

Clubfoot and the Ponseti Method: a caregiver's animated guide to treatment. Everything you need to know about clubfoot and your child's treatment. 

 

 

Gia đình bệnh nhân và các bác sỹ ở Vn đã nói gì về phương pháp điều trị bàn chân khoèo , hãy xem đoạn Video này và tìm hiểul

What do parents and doctors in Vietnam have to say about the treatment?  Watch this video and find out! 

 

Điều trị bàn chân khoèo tại Bệnh viện chỉnh hình và Phục hồi chức năng Đà Nẵng, đã được đăng trên báo,  nhân ngày bàn chân khoèo thế giới năm 2014.

Clubfoot treatment in Thanh Hoa was featured on national news for World Clubfoot Day, 2015.  Learn more about the Ponseti method and learn about the experiences of parents and patients in Thanh Hoa.

Xem thêm ngày bàn chân khoèo thế giới,  2015

More from World Clubfoot Day, 2015!

Thông tin được chia sẽ bởi nhóm bàn chân khoèo tại tỉnh Thanh Hóa , 2015

Another news segment with the Thanh Hoa clubfoot treatment team, 2015.

Điều trị bàn chân khoèo tại Bệnh viện chỉnh hình và phục hồi chức năng Đà Nẵng đã được phát trên kênh truyền hình quốc gia nhân ngày bàn chân khoèo thế giới năm 2014, bạn có thể xem tại đây!

The Da Nang clubfoot treatment clinic was on national news for World Clubfoot Day in 2014.  Watch the segment here! 

Visit Us On Facebook